DISCLAIMER

Algemeen

Dit is de privacy policy van Pearle, onderdeel van Brilmij Groep B.V. (“Brilmij”). Brilmij is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website (de “Website”).


Brilmij respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Brilmij heeft de gegevensverwerkingen die in het kader van deze Website plaatsvinden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

Persoonsgegevens

Brilmij verwerkt de persoonsgegevens die zij via de Website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- een aanvraagformulieren op de Website. U kunt via de Website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Brilmij verstrekken.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Brilmij verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Brilmij gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Brilmij, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en voor het versturen van reclame per post. Voor zover wettelijk vereist vraagt Brilmij uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt.

Brilmij zal de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven aan haar groepsmaatschappijen. In sommige gevallen zal Brilmij de door u verstrekte persoonsgegevens ook aan derden ter beschikking stellen, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Brilmij of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. Brilmij zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Brilmij bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan twee jaar.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Brilmij over u verzamelt. Ook kunt u Brilmij verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Pearle Opticiens t.a.v. Klantenservice Postbus 77 3769 ZH Soesterberg.